Wat is adventure based werken?

Werk jij met jongeren? Wil je hen helpen om te ontwikkelen? Of wordt je geconfronteerd met hun probleemgedrag? Je kan dan kiezen uit een heel arsenaal aan begeleidingsopties . Eén daarvan is het adventure based werken. Dit is een (in Nederland) vrij jonge aanpak die zijn wortels heeft in het ervaringsleren; leren door doen en ervaren. Adventure based werken gaat uit van de kracht van de omgeving en de combinatie van fysieke en mentale processen om verandering tot stand te brengen. Het plaatst de deelnemers in een (onbekende)natuurlijke omgeving waarin ze moeten zoeken naar persoonlijk evenwicht. Afleiding en de dingen die thuis een gevoel van comfort en veiligheid geven zijn immers ver weg. Volgens de ervaringsleertheorie versterkt dit zoeken naar persoonlijk evenwicht het leerproces. 

De deelnemers krijgen uitdagende opdrachten die het probleemoplossend vermogen triggeren en hen stimuleren tot samenwerken. Deze nadruk op actie spreek veel jongeren aan, vooral hen die verbaal minder sterk zijn. 

Het al dan niet opvolgen van de opdrachten legt meteen onaangepast gedrag bloot en confronteert de deelnemers met de consequenties daarvan. Wie niet gaat koken bij een outdoor activiteit, heeft ook geen maaltijd. 

Wanneer jongeren thuis vooral belemmeringen en problemen zien helpt deze nieuwe omgeving hen sneller zicht te krijgen op mogelijkheden. Ze doen dan nieuwe succeservaringen op die ze zich in andere situaties kunnen laten herhalen. Buiten ontstaat er een nieuwe dynamiek, en die geeft nieuwe kansen. 

De begeleider heeft in dit alles een actieve rol. Hij is staat niet aan de zijlijn, maar neemt zelf ook deel aan de activiteiten en staat hierin dicht bij de groep. Dit zorgt voor relationele veiligheid tussen begeleider en deelnemers. De situaties die gecreëerd worden geven de begeleider volop kansen om de deelnemers te observeren en belemmerende rol- en gedragspatronen te ontdekken en inzichtelijk te maken.